Registreringsskjema for frivillige
Velkommen til TV-aksjonen og vår TV-aksjonsportal.

For å mobilisere 100.000 bøssebærere og sørge for at hver eneste husstand i Norge får besøk av en bøssebærer på aksjonsdagen, er TV-aksjonen helt avhengig av alle dere som tar et ekstra ansvar og bidrar lokalt.

Portalen er vårt viktigste verktøy i arbeidet med å registrere, planlegge og organisere årets aksjon. Informasjonen du legger inn i dette skjemaet vil kun bli benyttet til å planlegge og gjennomføre TV-aksjonen.

Tusen takk for at du bidrar til å gjøre TV-aksjonen til en suksess i ditt lokalmiljø.
Personalia Bakgrunn Fylke/Komite Bekreft Kvittering
STEG 1: Fyll inn din kontaktinformasjon
Personalia
Kontaktinfo